THE BATTLE OF YES AND NO FOR THE HUC IS FAST APPROACHING

THE QUESTION WILL BE? IS IT GOING TO BE FAVORABLE TO THE BULAKENYOS OR TO THE SAN JOSENOS

On the 30th of October 2023 the people again would head to the polls to choose for their Barangay and Sangguniang Kabataan officials but the very crucial descision that the Bulakenyos will have to make is to decide on letting the City of San Jose Del Monte go by choosing yes to the Highly Urbanaized City or choosing No and letting CSJDM remain part of Bulacan.

There are three groups involve in the issue, one are those that are in Favor. These are the Mayors from the remaining 23 town of the Province that has converge recently in Malolos to have a consensus that they will unanimously vote for yes to the HUC. The things that they have highlighted are the additional funding for Health, education and infrastructure such as Housing and road networks and efficient public transport such as the MRT7.

The Mayors vouch that they would convince their constituencies to vote for Yes and that proper information has been disseminated to the people down to the grass root level about the benefits of voting yes to the HUC. The benefits are the better quality of life offer like in terms of Health, they will no longer ferry their patient to Malolos because their facilities in the city is enough, the efficiency in education more classrooms to accommodate more students but again the downside is in the taxes.

Since the city will be detached from the capitol the people would expect that the taxes especially real estate taxes would lover instead it will be at par with its HUC neighbors from Metro Manila but the Mayors from unanimously decided that they would vote for Yes to HUC in the hop that their constituents will follow their example, they would stand on it firmly. meanwhile in a face book post from former Governor Wilhelmino M Sy-Alvarado he’s not in favor of the HUC he’s voting No to the HUC and this is how he explains it

ISANG LALAWIGAN, ISANG BULACAN (Buo at ‘di mahahati magpakailanman)

NoΤoHUC

Sa darating pong ika-30 ng Oktubre 2023, tayong nga Bulakenyo ay minsan pang tinatawag ng pagkakataon upang muling gumawa ng isang makasaysayang pagpapasiya. Hindi lamang po ito may kinalaman sa paghahalal natin ng mga opisyal ng ating mga baranggay at Sangguniang Kabataan, na isasagawa ng buong sambayanang manghahalal sa lahat ng panig ng ating kapuluan.

Bukod po sa (Eleksyon) ay ihaharap sa atin sa pamamagitan ng isang plebisito ang isang napakahalagang usaping sa isang pagkakamali ay malamang magpabangon sa kinahihimlayan ng ating mga ninunong dumilig ng luha, pawis, at dugo sa sagradong lupaing ito ng ating pinakamamahal na lalawigan.

Ang tinutukoy ko po ay ang balak na ideklara bilang isang highly urbanized city (HUC) ang Lungsod ng San Jose Del Monte na lihim na kinakaluto sa gitna ng nakabibinging pananahimik maging ng mga pinuno ng pamahalaang panlalawigan!

Sa biglang tingin ay tila baga isang napaka-katakamtakam at nakakabighaning putahe ang inihahain sa ating harapan ng mga nagsisipagpanggap na tagapagsulong ng kaunlaran. Magkakaroon na sila ng sariling kaharian at ng malayang pagpapasiya sa iba’t ibang aspeto ng pangangasiwang pampamahalaan (governance) nang hindi na masasaklaw ng matamang pagsusubaybay at pagsusuri ng Kapitolyo at Sangguniang Panlalawigan.

SAAN KUKUNIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD BILANG HUC ANG
KARAGDAGANG PANGGASTOS UPANG MAKASABAY AT MAKAPANTAY SA MATAAS NA STANDARD OF LIVING NG ISANG HIGHLY URBANIZED CITY KUNDI SA SOBRANG TAAS AT MAPANGAPING MGA BUWIS, BUTAW AT BAYARING BABALIKATIN NG KANIYA RING SARILING MGA MAMAMAYAN AT MAMUMUHUNAN?

Sa ngayon, kahit po naman naturingang isang component city ay magtutuloy-tuloy pa ring isang investment haven at destination ang SJDM lalo’t makikita ng mga investors na ang pagbubuwis o taxation scheme ng lungsod ay higit na makatwiran, mababa at hindi mabigat (onerous) sa kanilang mga negosyo.

Sa gayon ay lalong lalago ang negosyo, darami ang trabaho, luluwag ang buhay
at hindi pahihirapan ng dagdag na buwis ang bawat San Joseňo.

NI HINDI NA NGA SILA TATAWAGING MGA BULAKENYO!

Huhubarin na nila ng ganap ang katangi-tanging pagkakakilanlan na bumalot sa kanilang mga pagkatao sa loob ng mahabang panahon mula nang magbukangliwayway ang ating kasaysayan at sibilisasyon bilang mga Bulakenyo.

Ang masakit pa nito ay tatapyasin at tatangayin nila mula sa sagradong lupain
ng dakilang lalawigan ng Bulacan ang teritoryong kaniyang nasasakupan.
Mababawasan at liliit ang land area ng Bulacan na mula sa pagiging isang premierprovince ay magiging isang maliit na lalawigan na lamang matapos tanggalin mula sa kabuuang sukat ng kanyang nasasakupan ang isang bahagi ng kalupaang minsa’y tinahak at nilakaran ng magigiting na mga bayani ng ating kasaysayan patungong Kakarong de Sili at Biak-na-Bato hanggang sa maluwalhating Simbahan ng Barasoain ng kauna-unahang Republika sa Asya at Africa.

Ang San Jose del Monte po ang nagsilbing pangunahing entrada sa pagpasok ng ating sambayanan sa bulwagan ng makataong kalayaan at pambansang kasarinlan.

ANG BULACAN AY HINDI BULACAN NG ATING KABANSAAN KUNG WALANG SAN JOSE DEL MONTE!

Kamakailan lamang ay binigo at siniphayo ng mga taga-Nueva Ecija ang pagtatangka na maideklarang isang highly urbanized city ang Lungsod ng Cabanatuan.

Ito rin po ang dahilan kung bakit hindi sinang-ayunan ng mga taga-Quezon City
na bumukod at maging nagsasariling lungsod ang Novaliches.

At maging ang San Jose Del Monte mismo ay hindi pumayag na maging isang
hiwalay na bayan ang Sapang Palay!

Bakit naman ngayon, sa pang-uudyok ng ilang mga lider ng SJDM, ay titiwalag ang nasabing lungsod mula sa yakap ng isang bayaning lalawigang kumupkop at nagaruga sa kanya noong siya ay isang madawag na pamayanan pa lamang hanggang marating niya ang kasalukuyang katayuan.

Habang narito pa, buo at hindi binabasag ng hagupit ng kalikasan ang ating minamahal na lalawigan ay huwag nating hayaang ang kapamaraanan ng tao ang magbigay-wakas sa ating pagkakaisa. Samantalahin po natin ang bawat sandali ng ating pagkakabuklod upang lalo pang itaas ang giting, dangal at galing ng bawat Bulakenyo.

Hindi naman po siguro tatalikdan ng mga San Joseňo ang kanilang pagka-Bulakenyo at ang ating pinagsaluhang iisang karanasan, magkakataling mga pangarap at sama-samang iisang katadhanaan.

Tayo’y iisang lalawigan. ISANG BULACAN. Buo at di-mahahati magpakaylanman!

BUMOTO PO TAYO NG NAKATUTULIG NA “NO!” sa pagiging HIGHLY URBANIZED CITY ng SAN JOSE DEL MONTE para sa kapakanan ng kasalukuyan at darating na salinlahi ng mga Bulakenyo. -WILHELMINO M. SY-ALVARADO

While there”s a lot of support to both PROS and CONS to the issue of HUC the capito has to have astand to re affirm its commitment to the people and personal stand regardless of politics or alliance. the province should be united and not fragmented. when this publication tries to get the opinion or reaction of the capitol in regard to the issue of HUC they have this public pronouncement in face book saying that the people should decide whether they want to detach from Bulacan or stay. we talked to both Yes and No to HUC proponents, they say that in this important issue that could affect the future of the province it is either Yes or No and no Maybe.

In the end, the general principle of democracy apply which is the voice of the majority wins therefore the Yes and the No couldn’t do anything if the people choose what they want they are curving their own future. Governor Fernando is also true in saying that we let the people decide anyway thee government is the people and they always are the deciding factor.

///Mary Jane Olvina-Balaguer, 09053611058, konekted@dzmjonline.net and maryjaneolvina@gmail.com DZMJ ONLINE DAWAH ZAKAT MAKABULUHANG JORNALISMO YOUR HAPPINESS CHANNEL