Selyo ng Kahusayan of the Komisyon sa Wikang Filipino held at the Historic Metroplolitan Theatre

The Komisyon sa Wikang Filipino led by its Chairman Dr. Arthur Casanova held the Selyo ng Kahusayan para sa Serbisyo Publiko 2023 with whom local government units that promotes the usage of our lingua franca,

KWF Chair Dr. Casanova speech at the Selyo ng Kahusayan at the Metropolitan Theatre.

///Mj Olvina-Balaguer, 09053611058, maryjaneolvina@gmail.com and konekted@dzmjonline.net DZMJ ONLINE DAWAH ZAKAT MAKABULUHANG JORNALISMO YOUR HAPPINESS CHANNEL